שבוע המודעות למחלת האפילפסיה – מצדיעות לחולים ולבני משפחותיהם

כנסו לאתר האגודה הישראלית לאפילפסיה והעשירו את ידיעותיכם בדבר המחלה ופעילויות האגודה

אפילפסיה. קמים ונופלים על דעות קדומות

הצטרפו למאבק הסגול – חיתמו על העצומה להזדהות ומאבק באפליה כלפי אנשים עם אפילפסיה