אופנה בסגול: המעצבת הילה כהן

דוגמנית: מוראל קדושים, איפור: לימור כהן, עיצוב הבגדים: הילה כהן

דוגמנית: מוראל קדושים, איפור: לימור כהן

דוגמנית: מוראל קדושים, איפור: לימור כהן, עיצוב הבגדים: הילה כהן

דוגמנית: מוראל קדושים, איפור: לימור כהן

דוגמנית: מוראל קדושים, איפור: לימור כהן, עיצוב הבגדים: הילה כהן

דוגמנית: מוראל קדושים, איפור: לימור כהן, עיצוב הבגדים: הילה כהן

דוגמנית: מוראל קדושים, איפור: לימור כהן, עיצוב הבגדים: הילה כהן

דוגמנית: מוראל קדושים, איפור: לימור כהן

דוגמנית: מוראל קדושים, איפור: לימור כהן, עיצוב הבגדים: הילה כהן

דוגמנית: מוראל קדושים, איפור: לימור כהן

דוגמנית: מוראל קדושים, איפור: לימור כהן, עיצוב הבגדים: הילה כהן

דוגמנית: מוראל קדושים, איפור: לימור כהן

דוגמנית: מוראל קדושים, איפור: לימור כהן, עיצוב הבגדים: הילה כהן

דוגמנית: מוראל קדושים, איפור: לימור כהן

דוגמנית: מוראל קדושים, איפור: לימור כהן, עיצוב הבגדים: הילה כהן

דוגמנית: מוראל קדושים, איפור: לימור כהן

דוגמנית: מוראל קדושים, איפור: לימור כהן, עיצוב הבגדים: הילה כהן

דוגמנית: מוראל קדושים, איפור: לימור כהן

דוגמנית: מוראל קדושים, איפור: לימור כהן, עיצוב הבגדים: הילה כהן

דוגמנית: מוראל קדושים, איפור: לימור כהן

דוגמנית: מוראל קדושים, איפור: לימור כהן, עיצוב הבגדים: הילה כהן

דוגמנית: מוראל קדושים, איפור: לימור כהן

דוגמנית: מוראל קדושים, איפור: לימור כהן, עיצוב הבגדים: הילה כהן

דוגמנית: מוראל קדושים, איפור: לימור כהן

דוגמנית: מוראל קדושים, איפור: לימור כהן, עיצוב הבגדים: הילה כהן

דוגמנית: מוראל קדושים, איפור: לימור כהן

 * * *