אופנה בסגול: חברת Tiffanis, מעצבת-Eva Levy

דוגמנית :הילה כהן, איפור: לימור כהן, בגדים: Tiffanis, מעצבת-Eva Levy
דוגמנית :הילה כהן, איפור: לימור כהן

דוגמנית :הילה כהן, איפור: לימור כהן, בגדים: Tiffanis, מעצבת-Eva Levy
דוגמנית :הילה כהן, איפור: לימור כהן
דוגמנית :הילה כהן, איפור: לימור כהן, בגדים: Tiffanis, מעצבת-Eva Levy
דוגמנית :הילה כהן, איפור: לימור כהן
דוגמנית :הילה כהן, איפור: לימור כהן, בגדים: Tiffanis, מעצבת-Eva Levy
דוגמנית :הילה כהן, איפור: לימור כהן
דוגמנית :הילה כהן, איפור: לימור כהן, בגדים: Tiffanis, מעצבת-Eva Levy
דוגמנית :הילה כהן, איפור: לימור כהן, בגדים: Tiffanis, מעצבת-Eva Levy
דוגמנית: מוראל קדושים איפור: לימור כהן,בגדים: Tiffanis, מעצבת-Eva Levy
דוגמנית: מוראל קדושים איפור: לימור כהן
דוגמנית: מוראל קדושים איפור: לימור כהן,בגדים: Tiffanis, מעצבת-Eva Levy
דוגמנית: מוראל קדושים איפור: לימור כהן
דוגמנית: מוראל קדושים איפור: לימור כהן,בגדים: Tiffanis, מעצבת-Eva Levy
דוגמנית: מוראל קדושים איפור: לימור כהן
דוגמנית: מוראל קדושים איפור: לימור כהן, מכנסיים: עיצוב הילה כהן, חולצה: Tiffanis, מעצבת-  Eva Levy
דוגמנית: מוראל קדושים איפור: לימור כהן, מכנסיים: עיצוב הילה כהן, חולצה: Tiffanis, מעצבת- Eva Levy

 * * *